Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει το κοινό ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η οργάνωση και διεξαγωγή των Εξετάσεων για Πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία 2019.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διοργάνωση των πιο πάνω εξετάσεων, από την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων μέχρι την ετοιμασία των αποτελεσμάτων.

Ο αριθμός των υποψηφίων για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, οι οποίες διεξήχθησαν στις 19 Οκτωβρίου 2019, ανήλθε στις 2978. Ο αριθμός των υποψηφίων στις εξετάσεις για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, οι οποίες διεξήχθησαν στις 2 Νοεμβρίου 2019, ανήλθε στις 4801.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα έχουν ήδη παραδοθεί στην Ειδική Επιτροπή και βρίσκονται αναρτημένα στον πιο κάτω ιστότοπο: http://epd.moec.gov.cy/index.php/el/enimerosi.