Εξέταση για Θέσεις στο Δημόσιο που η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α8

Ημερομηνία
02.11.2024

Περιγραφή

Γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, που ενδεχομένως να δημοσιευτούν κατά το έτος 2025, αναφορικά με τις θέσεις των οποίων η αρχικήκλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τιςοποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.