Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο

Οι ετήσιες γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021 για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων:

α) η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού  κύκλου σπουδών και

β) η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

Η αρμόδια Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται από τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 έως 2021 έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Εξετάσεων τη διοργάνωση και διεξαγωγή των ετήσιων γραπτών εξετάσεων για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 28/09/2024 (θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7) και 2/11/2024 (θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 - πτυχίο ή ισότιμο προσόν).

exetaseis

Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους (απολυτήριο λυκείου ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, για την εξέταση που αφορά τις μη επιστημονικές θέσεις, και πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, για την εξέταση που αφορά τις επιστημονικές θέσεις), μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις πιο πάνω σπουδές τους καθώς και όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, όταν αυτή δημοσιευτεί εντός του 2025 και μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις, από τις 14/05/2024, η ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 31/05/2024, η ώρα 12:00 το μεσημέρι. Το τέλος συμμετοχής ορίστηκε στα πενήντα (€50) ευρώ για κάθε εξέταση.

exetaseis

Σκοπός Εξετάσεων

Οι εξετάσεις διεξάγονται προκειμένου οι υποψήφιοι να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό επιτυχίας, το οποίο πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μαζί με την αίτησή τους, όταν δημοσιευθούν κενές θέσεις κατά το έτος που έπεται της ημερομηνίας διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.