Νομοθεσία - Κανονισμοί

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
O περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1998 (Ν.6(1)/1998 (βασικός και τροποποιητικοί) 13/09/2018
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1998 (Ν. 6(I)/1998) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.3217, 30/1/1998 13/09/2018
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1998 (Ν. 73(I)/1998) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.3257, 17/7/1998 13/09/2018
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 (Ν. 52(I)/2001) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.3487, 6/4/2001 13/09/2018
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 (Ν. 97(I)/2006) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4085, 28/4/2006 13/09/2018
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 (Ν. 106(I)/2008) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4185, 12/12/2008 13/09/2018
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 69(I)/2018) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4660, 6/7/2018 13/09/2018