Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος ο σκοπός των εξετάσεων;

Η επιτυχία στη γραπτή εξέταση δίνει το δικαίωμα στους επιτυχόντες υποψηφίους να υποβάλουν στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αίτηση διορισμού για οποιεσδήποτε από τις θέσεις για τις οποίες έχει διεξαχθεί η γραπτή εξέταση, σε περίπτωση που τέτοιες θέσεις προκηρυχθούν κατά το 2019.

Πόσο καιρό ισχύει το πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση;

Επιτυχία στην εξέταση του Δεκεμβρίου 2018 παρέχει το δικαίωμα διεκδίκησης των θέσεων που θα προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του 2019.

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις;

 • Η γραπτή εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, θα διεξαχθεί το Σάββατο 01.12.2018.
 • Η γραπτή εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, θα διεξαχθεί το Σάββατο 15.12.2018.

Πού θα γίνουν οι εξετάσεις;

Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθεί η εξέταση θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο στον ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy

Πώς μπορεί κάποιος να λάβει μέρος στην εξέταση;

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν στις Εξετάσεις Πρόσληψης στο Δημόσιο θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy

Ποιο είναι το κόστος της εξέτασης;

Το καθορισμένο τέλος συμμετοχής για κάθε εξέταση ορίστηκε στα 50 ευρώ.

Τι θα περιλαμβάνει η εξέταση;

Η γραπτή εξέταση θα είναι διάρκειας δύο ωρών αποτελούμενη από ένα θέμα που θα περιλαμβάνει τρία μέρη με διαφορετική βαρύτητα. Κάθε μέρος της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες ως ακολούθως:
Μέρος Α΄: Αριθμητική Ικανότητα
Μέρος Β΄: Αφαιρετική Ικανότητα
Μέρος Γ΄: Λεκτική Ικανότητα

Πόση θα είναι η διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Η γραπτή εξέταση θα είναι διάρκειας δύο ωρών.

Πότε ένας υποψήφιος θεωρείται επιτυχών;

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον.

Υπάρχει βαρύτητα βαθμολογίας;

 • Για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει τρία μέρη με διαφορετική βαρύτητα:
  - Αριθμητική Ικανότητα (βαρύτητα βαθμολογίας 35%)
  - Αφαιρετική Ικανότητα (βαρύτητα βαθμολογίας 25%)
  - Λεκτική Ικανότητα ( βαρύτητα βαθμολογίας 40%)
 • Για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει τρία μέρη με διαφορετική βαρύτητα:
  - Αριθμητική Ικανότητα (βαρύτητα βαθμολογίας 30%)
  - Αφαιρετική Ικανότητα (βαρύτητα βαθμολογίας 40%)
  - Λεκτική Ικανότητα ( βαρύτητα βαθμολογίας 30%)

Από πού μπορούν οι υποψήφιοι να προμηθευτούν την εξεταστέα ύλη;

Η εξεταστέα ύλη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα:Η εξεταστέα ύλη βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικέςΔικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικέςνομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία και κατέχουν ταπροσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται ηεξέταση.

Πρέπει κάποιος να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας για να δικαιούται να παρακαθήσει στην εξέταση;

Για σκοπούς συμμετοχής στην εξέταση δεν απαιτείται οι υποψήφιοι να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για να διοριστεί κάποιος στη δημόσια υπηρεσία πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχουν και θέσεις στις οποίες μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διοριστούν.

Μπορεί ένας υποψήφιος να συμμετέχει στην εξέταση αν δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/αποκτήσει ακόμα όλα τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό;

Ναι, ο υποψήφιος δικαιούται να συμμετέχει στη γραπτή εξέταση, ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία θα πρέπει να κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης για διορισμό.

Για ποιες θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου διεξάγεται η γραπτή εξέταση;

Οι θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση καθορίζονται στο Παράρτημα Iα του σχετικού Καταλόγου που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6.7.18, ο οποίος έχει αναρτηθεί στο http://bit.ly/2pc8EOP

Για ποιες θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου διεξάγεται η γραπτή εξέταση;

Οι θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση καθορίζονται στο Παράρτημα Ιβ του σχετικού Καταλόγου που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6.7.18, ο οποίος έχει αναρτηθεί στο http://bit.ly/2pd04PX

Ποια προσόντα απαιτούνται για τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου;

Για τις θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών. Δείτε πιο κάτω τον πίνακα με τα προσόντα για κάθε θέση: http://bit.ly/2peTKrj

Ποια προσόντα απαιτούνται για τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου;

Για τις θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν. Δείτε πιο κάτω τον πίνακα με τα προσόντα για κάθε θέση: http://bit.ly/2pb2zCe

Πότε και πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για διορισμό αν επιτύχω στην εξέταση;

Νοουμένου ότι εξασφαλίσετε πιστοποιητικό επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διορισμό σε θέσεις που θα προκηρυχθούν κατά το 2019. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018.