Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η οργάνωση και διεξαγωγή των Εξετάσεων για Πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία 2018.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας, ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διοργάνωση των πιο πάνω εξετάσεων, από την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων μέχρι την ετοιμασία των αποτελεσμάτων.

Ο αριθμός των υποψηφίων στις εξετάσεις για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, οι οποίες διεξήχθησαν την 1η Δεκεμβρίου 2018, ανήλθε στις 10004. Ο αριθμός των υποψηφίων για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, οι οποίες διεξήχθησαν την 15η Δεκεμβρίου 2018, ανήλθε στις 7774.

Για τη διεξαγωγή των διαδικασιών των Εξετάσεων για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2018 που πραγματοποιήθηκαν σε όλες της Επαρχίες της Κύπρου την 1η και 15η Δεκεμβρίου 2018 λειτούργησαν 93 Εξεταστικά Κέντρα. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη βαθμολόγηση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων και τα αποτελέσματα αναμένεται να παραδοθούν στην Ειδική Επιτροπή μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του 2019.